Personalizacja

Specyfikacja

Wykonujemy personalizację kalendarza zarówno na ślepo jak i z kolorową folią. Możliwe jest tłoczenie jednej, dwóch lub trzech linii tekstu.

  • Personalizację możemy wykonać w językach obcych
    posiadamy litery niemieckie i czeskie oraz cyfry.
  • Dysponujemy czcionką Arial Bold 14 punktów zarówno duże, jak i małe znaki